Notes de premsa/KOffice 1.6

De KDE Català
Salta a:navegació, cerca


El Projecte KDE publica una nova versió del seu paquet d'oficina integrat i lliure

16 d'octubre de 2006 (Internet). El Projecte KDE anuncia avui la disponibilitat immediata del KOffice 1.6, una versió esperada durant molt de temps amb importants millores en diverses àrees.

Millores destacades

L'esforç principal de l'equip del KOffice se centra a la revolucionària versió 2.0 que estarà basada en KDE 4 i Qt 4. La versió 1.6 és principalment una versió dirigida a publicar les millores de dos dels components que es desenvolupen a més velocitat: Krita i Kexi. Tot i això, també hi ha altres components que s'han millorat, en alguns casos amb resultats espectaculars.

Krita entra al món de l'edició professional d'imatge

En aquesta versió, el Krita fa un pas endavant i es fa usable en l'edició professional d'imatge. Krita i el seu mantenidor van guanyar el premi de "Millor Aplicació" a la conferència KDE d'aquest any a Dublín. Amb característiques com la selecció magnètica, capes d'efecte, independència del model de color i possibilitat de fer servir guions, ha arribat al nivell de ser probablement el millor programa lliure d'edició d'imatges.

Kexi afegeix moltes noves característiques

Kexi, l'aplicació de bases de dades d'escriptori que competeix amb MS Access, és una altra aplicació del KOffice que és la millor del seu tipus. Kexi ha rebut més de 270 millores des de la versió 1.0 (KOffice 1.5). Amb aquesta versió, Kexi guanya característiques com l'habilitat de gestionar imatges, la compactació de la base de dades, el reconeixement automàtic de tipus de dades i les eines per guions Kross.

KFormula es converteix a OpenDocument i MathML

L'editor de fórmules de KOffice ara té compatibilitat amb OpenDocument i MathML i l'usa com format de fitxer predeterminat. També supera al component equivalent d'OpenOffice.org tenint un 70% a la prova de compatibilitat del W3C MathML, comparat amb el 22% del OpenOffice.org Formula. L'equip del KOffice veu aquest com el primer exemple on el treball per proporcionar una capa de codi ben estructura per al KOffice comença a donar un bon fruit.

Possibilitat de guions a KSpread, Krita i Kexi

KOffice 1.6 porta la possibilitat de crear guions al KSpread, Krita i Kexi. Els guions fan servir Kross, una llibreria de guions multi-llenguatge, que habilita el KOffice per tenir guions en Python i Ruby amb les possibles extensions a Javascript i Java. Amb aquesta versió, el KOffice també introdueix la possibilitat d'executar guions sense interfície gràfica possibilitant la creació de nous casos d'ús.

Millores principals

Les principals millores del KOffice 1.6 sobre la versió 1.5 són:

KSpread:

 • S'ha afegit scripting usant Kross.

Kexi:

 • Millores i optimitzacions a la llibreria de connectivitat amb bases de dades.
 • Millores al dissenyador de taules: Tipus de dades "Image", ordres de fer i desfer, possibilitat d'usar valors predeterminats i consells.
 • Es pot definir l'ordenació per columna a la vista gràfica i a la de sql
 • Caixa d'imatge que reconeix les dades a la vista de taula i formulari, millores importants en el camp de formulari "camp automàtic"
 • Suport per macros

Krita:

 • Krita inclou un marc de treball per perspectiva, això inclou transformacions de perspectives, graella de perspectiva i clon de perspectiva
 • S'han afegit capes de màscara
 • Nous filtres: soroll aleatori, correcció de lents, filtres de krita-plugins...
 • S'ha afegit una eina de selecció magnètica
 • Krita pot obrir fitxers PDF i transformar-los en un mapa de bits
 • S'ha afegit una nova eina per dibuixar corbes de bezier

KPlato:

 • S'ha afegit el càlcul PERT del valor estimat basat en càlculs optimistes, esperats i pessimistes
 • La distribució usada depèn del valor de risc.

KFormula

 • OpenDocument i MathML són ara formats nadius, essent OpenDocument el predeterminat
 • Llista d'elements compatibles: mi, mn, mtext, ms, mstyle, msqrt, mroot, mfrac, mrow (altres poden funcionar)
 • Llista d'estils compatibles: mathcolor, mathbackground, mathsize, mathvariant

Kugar:

 • Les plantilles de Kugar es veuen ara al diàleg d'arrencada.

Una llista més completa de canvis està disponible a la pàgina web del KOffice.

Quant al KOffice

KOffice és un paquet d'oficina integrat per KDE que utilitza estàndards oberts i lliures pels seus formats de documents, components de comunicació i encastació de components.

Aquesta versió inclou:

 • Un processador de textos basat en marcs amb totes les característiques esperades (KWord);
 • Una aplicació de full de càlcul (KSpread);
 • Una aplicació de presentacions (KPresenter);
 • Una aplicació de diagrames de flux (Kivio);
 • Una aplicació de bases de dades integrades (Kexi);
 • Una aplicació de gestió de projectes (KPlato).
 • Una aplicació de dibuix i edició d'imatges (Krita);
 • Una aplicació de dibuix vectorial (Karbon14).

Addicionalment, KOffice inclou els objectes següents encastables:

 • programari de creació d'informes (Kugar)
 • un motor de diagrames gràfics (KChart)
 • gestió de fórmules matemàtiques (KFormula)

així com un tesaurus (KThesaurus) i compatibilitat per diversos formats de fitxer.

KOffice i tots els seus components estan disponibles gratuïtament sota llicències lliures a les rèpliques http i ftp del KDE.


Patrocinadors corporatius de KOffice

A més dels excel·lents i valuosos esforços dels desenvolupadors del KOffice, hi ha hagut un significatiu suport al desenvolupament del KOffice per part de Mandriva (que patrocina en Laurent Montel, desenvolupador de KOffice), Trolltech (que patrocina en David Faure, desenvolupador de KOffice), theKompany.com (que ha contribuït Kivio i Kugar a KOffice), Klarälvdalens Datakonsult AB (que ha contribuït KChart a KOffice), OpenOffice Polska que té contractat en Jarosław Staniek, desenvolupador de Kexi i ha patrocinat el projecte KDElibs per win32 que permet portar les aplicacions del KOffice a MS Windows, Google que a través del programa "Summer of Code" ha patrocinat n'Alfredo Beaumont en el seu treball per afegir compatibilitat amb OpenDocument i MathML a KFormula i Emmanuele Tamponi per treballar en el marc de treball de corbes per Krita.
Addicionalment, patrocinadors individuals (donar), proporcionen un suport significatiu a KDE i KOffice. Gràcies!

Marques registrades KDE, K Desktop Environment i KOffice són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. Trolltech i Qt són marques registrades de Trolltech AS. UNIX is és una marca registrada de The Open Group. Totes les altres marques registrades esmentades en aquest document són propietat del seu respectiu propietari.


Disponibilitat en català

Gràcies a l'esforç de l'equip de traductors de KDE al català i molt especialment a en Pau Tallada Crespí i en Rafael Carreras, el KOffice estarà disponible gairebé totalment traduït al català. Tot i això, es possible que se'ns hagi escapat alguna errada. Per tant, si la trobeu o en teniu algun comentari no dubteu de contactar amb nosaltres

Contactes de premsa

Contacte local

  Albert Astals Cid
Telèfon: +34 - 635 21 44 41
aacid@kde.org


Contactes oficials

Àfrica

  Uwe Thiem
P.P.Box 30955
Windhoek
Namibia
Telèfon: +264 - 61 - 24 92 49
info-africa@kde.org

Àsia

  Pradeepto Bhattacharya
A-4 Sonal Coop. Hsg. Society
Plot-4, Sector-3, New Panvel, Maharashtra.
India 410206
Telèfon: +91-9821033168
info-asia@kde.org

Europa

  Inge Wallin
Adamstorpsvägen 3
SE-590 71 Ljungsbro
Sweden
Telèfon: +46-13-290853
Fax: +46-13-214700
info-europe@kde.org

Nordamèrica

  George Staikos 
889 Bay St. #205
Toronto, ON, M5S 3K5
Canada
Telèfon: (416)-925-4030
info-northamerica@kde.org

Oceania

  Hamish Rodda
11 Eucalyptus Road
Eltham VIC 3095
Australia
Telèfon: (+61)402 346684
info-oceania@kde.org

Sudamèrica

  Helio Chissini de Castro
R. José de Alencar 120, apto 1906
Curitiba, PR 80050-240
Brazil
Telèfon: +55(41)262-0782 / +55(41)360-2670
info-southamerica@kde.org


Contactes regionals

http://www.kde.org/contact/representatives.php#local_representatives


http://www.koffice.org/announcements/announce-1.6.php