La traducció de la documentació/Regles Pology

De KDE Català
Salta a:navegació, cerca

Regles pel Pology

Es publica tot aquest llistat provisional de regles pel pology (veure el seu Manual) amb la finalitat que des de la llista de correu kde-i18n-ca@kde.org els traductors puguin modificar-les d'acord amb el que es consensuï.

A mesura que es vegin correctes seran afegides al repositori de SVN pel lider de l'equip de traducció.

Edició

Bàsicament el que hem de fer és: Mirar que la cerca no és millorable i que la traducció és correcta, o esbrinar perquè s'empra una altra terminologia (segurament el programa ho requereix a criteri del traductor -afegiu un comentari «#»-).

 • IMPORTANT: El format wiki és simple però no permet múltiples editors. De manera que digueu a la llista quan comenceu (primer missatge) i acabeu (com resposta al primer missatge) una tasca.
 • En el cas que alguna estigui en debat afegiu-la sota l'etiqueta TODO junt amb un comentari.
 • No toqueu el format de la regla a menys que sabeu el format. Sou lliure d'afegir-hi noves regles.

Comentaris sobre la cerca:

 1. El mot arrel és correcte però es cerquen les inflexions (o declinacions gramaticals):
  * (s?) o s? - Coincideix si hi ha un caràcter «s» -en aquest cas els parèntesis són una millora visual-.
  * (r|s)? o (r|s) - El mateix per a més d'una coincidència; «r» o «s».
  * (es)? - Coincideix si hi ha més d'un caràcter «es».
  * (ar|es)? o (ar|es) - El mateix per a més d'una coincidència; «ar» o «es».
  NOTA: L'interrogant només s'usa si dits caràcters entre parèntesis no tenen perquè ser-hi.
  Exemple: (frontend|front-end|front end)(s?)
 2. Notes:
  * \s -> És un espai.
  * \b -> És un delimitador de paraula.

Regles

{\bartworks?\b}
valid msgstr="treballs? artístics?"
valid msgstr="caràtul(a|es)" cat="amarok"
hint="Es tradueix per «treball/s artístic/s, caràtula/es (a l'Amarok)» (kde-ca-team)"
# A «kdegames» es tradueix per «grafisme» excepte a «ktuberling»
# TODO: ==> també «punt» (Deixar-la pel final).
{\bbookmark(s?)\b}i
valid msgstr="adre(ça|ces) d'interès" # Aquesta es descomenta si ha de ser «punt».
valid msgstr="apunta" # l'acció
# Només l'habilito amb el kate, etc. Cal apuntar-los! No cal tocar el «hint».
valid msgstr="punt(s?)" cat="kate,kwrite,okular,kate_fundamentals,kate_mdi,kate_menus"
valid !msgstr="adre(ça|ces) d'interès" cat="kate,kwrite,okular,kate_advanced,kate_configuring,kate_fundamentals,kate_highlighting,kate_man-kate.1,kate_mdi,kate_menus,kate_part,kate_plugins,kate_vi" hint="Es tradueix per «adreça/ces d'interès o apunta (si és l'acció de col·leccionar-la)|punt (amb el kate, kwrite, okular, etc.)» (kde-ca-team)"
#NOTA: Deixem-la pel final. Jo utilitzaria «adreces d'interés» o «punts», en funció del context. 
# Potser en lloc de «punt» es podria «marcador», com diu el Termcat
#NOTA: A la llista però amb els «cat=» sembla que rutllen.
{\bcolor selector?\b}i
valid msgstr="selector de(l?) color"
hint="Es tradueix per «selector del color» (kde-ca-team)"
#NOTA: Seria «selector de color» o millor «selector de colors»?
#NOTA: Ens caldrà alguna opinió més tècnica.
# TODO: Aquestes?
{\b(dropdown|drop-down|drop down) box(s?)\b}i
valid msgstr="menú(s?) desplegable(s?)"
#NOTA: seguint el criteri de Termcat (box -> quadre), crec que hauria de ser «quadre desplegable» 
#NOTA: Opció del traductor. El Termcat el veig bé però es tanquen massa.
valid msgstr="llist(a|es) desplegable(s?)"
#NOTA: aquesta correspondria a "dropdown list". Jo l'eliminaria com a excepció
#NOTA: A falta d'arranjar un llistat feia falta.
valid msgstr="desplegarà dit menú"
#NOTA: "dit menu" és molt informal. Seria millor canviar-ho per "aquest menú"
#NOTA: Val.
hint="Es tradueix per «menú desplegable» (kde-ca-team)"
#
{\b(dropdown|drop-down|drop down) list(s?)\b}i
valid msgstr="llist(a|es) desplegable(s?)"
hint="Es tradueix per «llista desplegable» (kde-ca-team)"
#
{\b(dropdown|drop-down|drop down)(s?)\b}i
valid msgstr="desplegable(s?)"
valid msgstr="desplegarà" # Fals positiu
valid msgstr="difusa" # Fals positiu
#NOTA: Fals positiu o error?
#NOTA: Cal revisar.
hint="Es tradueix per «desplegable» (kde-ca-team)"
# TODO: ==> i potser també substituir o reemplaçar
{\boverriding\b}i
valid msgstr="torna(r?) a definir"
hint="Es tradueix per «tornar a definir» (kde-ca-team)"
#NOTA: i crec que també pot ser «sobreescriure»
#NOTA: S'han de completar.
# TODO: ==> i potser també variable i/o variable de substitució
{\b(placeholder|place holder)(s?)\b}i
valid msgstr="marcador(s?) de posició"
valid msgstr="reserv(a|es) de lloc" # kfinddialog
valid msgstr="text variable"
valid msgstr="argument(s?)"
hint="Es tradueix per «marcador de posició, reserva/es de lloc» (kde-ca-team)"
#NOTA: Aquesta la podem deixer per a més endevant. Penso que podem unificar més les 
# traduccions i que quedin 2 o 3 opcions com a molt.
{\breset(s?)\b}i
valid msgstr="deixa a zero"
valid msgstr="inicialitza"
valid msgstr="reinici"
valid msgstr="restabl(ir|eix)"
valid msgstr="restaura"
valid msgstr="torna(r|ran) a establir(-se)?"
hint="Es tradueix per «deixa a zero, inicialitza, reinici, restablir/eix, torna/r/an) a establir/-se» (kde-ca-team)"
#NOTA: Aquesta la podem deixer per a més endevant. Penso que podem unificar més 
# les traduccions i que quedin 2 o 3 opcions com a molt.
# scrollback
# TODO: La meva preferència és plafó de navegació (mirar: barra lateral és ambigua)
#NOTA: Una «sidebar» pot serveix per a més coses que per a navegar. Crec que «barra lateral» 
# és més generic i contempla més significats que «plafó de navegació».
{\b(sidebar|side-bar|side bar)(s?)\b}i
valid msgid="linkend=\"sidebar\"" # TODO
valid msgstr="barra lateral"
valid !msgstr="plafó de navegació"
hint="Es tradueix per «barra lateral» (kde-ca-team)"
# TODO: Aquesta pot ser conflictiva.
# --> A les metadades és «marca»
# ==> i també «etiqueta»
{\btag(s?)\b}i
# valid msgstr="mar(ca|ques)"
valid msgstr="etiquet(a|es)"
hint="Es tradueix per «marca (meta-dades), etiqueta/es» (kde-ca-team)"
#NOTA: Per mi és «etiqueta» o «marcador» (html tag)
#NOTA: Llenguatge de marques. Cal veure si es pot restringir o unificar.
# ambigua
{\b(textbox|text box)(s?)\b}i
valid msgstr="caix(a|es) de text"
valid msgstr="camp d'entrada" cat="khangman"
hint="Es tradueix per «caixa/es de text» (kde-ca-team)"
#NOTA: seguint el criteri de Termcat (box -> quadre), crec que hauria de ser «quadre de text»
#NOTA: Opció del traductor.
{\b(treeview|tree-view|tree view)(s?)\b}i
valid msgstr="vist(a|es) en arbre"
valid msgstr="vist(a|es) d'arbre"
#NOTA: és vista (o visualització) «en arbre», no pas «d'arbre». 
# Crec que es pot suprimir l'excepció anterior i esmenar els errors.
#NOTA: Pel que veig al codi hi tenim «d'arbre», «de carpeta», etc.
valid msgstr="vista plana o en arbre"
#NOTA: l'excepció anterior no l'acabo de veure: o és plana o és en arbre. 
# Pot ser que sigui un error?
#NOTA: No és un tot. És un recull que cal polir doncs assenyala altres errors. 
# (Vaja. Que no és com al repositori).
hint="Es tradueix per «vista/es en arbre» (kde-ca-team)"